Komu a jaké předáváte nemocenské doklady, když onemocníte? Vysvětlíme vám to!


Pracujete, vše plyne tak jak má a z ničehož nic na vás skočí bacil, vyběhne teplota a jste rádi, že nemusíte z postele vstávat, ani to leckdy nejde. Pokud jste zaměstnaní, samozřejmě musíte dát na vědomí zaměstnavateli, že pravděpodobně nenastoupíte na směnu. Pokrokoví zaměstnavatelé nabízejí sick days, v tom případě máte jakousi výhodu, že nemusíte mít „omluvenku“ od lékaře.
platíčka léků.jpg
Když není zbytí, vypravíte se k lékaři a pokud vás lékař uzná práce neschopným, vybaví vás nemocenskými doklady.
Pokud někdo poprvé onemocní, není divu, že neví jak se s nastalou situací co nejlépe popasovat. A navíc v ruce drží spoustu barevných formulářů. Kam s nimi?
V první řadě musíte svou pracovní neschopnost oznámit neprodleně svému zaměstnavateli. Určitě se nevystavujte zbytečným telefonátům a zjišťování zaměstnavatele, proč jste se nedostavili do zaměstnání, ale okamžitě volejte vy. Pro každý případ mějte uložené telefonní číslo na svého nadřízeného, příp. na personalistu. Telefonicky se dohodněte, kdy nemocenské doklady doložíte zaměstnavateli.
Můžete mít v ruce tyto formuláře:
·         III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti– lístek s modrým pruhem
·         II. díl Průkaz práce neschopného pojištěnce – lístek se žlutým pruhem
·         Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti – lidově lístek na peníze
Všechny prvotní doklady si řádně prostudujte a na zadní straně vyplňte vč. vašeho podpisu, zda pobíráte/nepobíráte důchod, datum podpisu a až poté předejte zaměstnavateli.
Pokud jste nemocní déle než 14 kalendářních dnů, dostáváte od lékaře IV. díl Žádost o nemocenské– lístek s růžovým pruhem. Je nutné vámi vyplnit, zda nemocenské dávky chcete zasílat na účet, tedy vyplňte číslo svého účtu anebo zda chcete peníze zaslat na složenku. V tom případě ale počítejte s tím, že si OSSZ z vaší nemocenské strhne poplatek za poštovné.
otazník na mobilu.jpg
Jako poslední formulář lékař vystavuje V. díl Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli– lístek opět s růžovým pruhem.
Všechny výše uvedené formuláře vámi vyplněné a podepsané předáváte svému zaměstnavateli!
Pouze formulář se „žlutým pruhem“ si po celou dobu nemoci ponecháváte u sebe. S tímto dokladem se dostavujete na kontroly ke svému obvodnímu lékaři a i tímto dokladem se prokazujete kontrolním zaměstnancům z okresní správy nemocenského zabezpečení, kteří vás mohou navštívit při kontrole dodržování léčebného režimu. Při ukončení pracovní neschopnosti „žlutý lístek“ vracíte svému ošetřujícímu lékaři.
A nezbývá mi, než vám popřát, abyste se s výše uvedenými formuláři setkávali co nejméně.