Povinnosti a práva

Nastupujete do nové práce? Tak to vás čeká docela hodně vyřizování vstupních papírů, vstupní kontrola u lékaře, a hlavně školení bezpečnosti práce. První den v práci se jen málokdy dostanete ke skutečné práci, ale zato zjistíte, jaké všechny povinnosti vás v nové práci budou čekat. V zaměstnání jsou vaše povinnosti jasně dané. Jednak zákoníkem práce a jednak požadavky zaměstnavatele. K povinnostem je samozřejmě i protipól, a tak brzy zjistíte i svá pracovní práva, jako je mzda, dovolená, přestávky v práci nebo i pitný režim, když teplota na pracovišti překročí danou limitní hodnotu. Mít takto jasně dané povinnosti je velkou výhodou, protože nemusíte hledat nic v zákonech a zákoníku a víte na čem jste.

zákon

Jsou však práce, kde vám vaše povinnosti nikdo přehledně nezpracuje. Kde jste zodpovědný vy sám za sebe, ale také za další lidi, a to je funkce předsedy SVJ v bytovém domě.

Nebylo by hezké, kdyby vám někdo dal manuál s názvem: Povinnosti předsedy SVJ? Jenže pokud se necháte zvolit Shromážděním vlastníků bytových jednotek do výboru, a v rámci výboru za předsedu, budete si v tom muset udělat jasno sami. Prostudovat Stanovy vašeho Společenství, prostudovat Občanský zákoník a hlavně, budete se muset starat o účetnictví vašeho SVJ jako dobrý hospodář. Takto zní definice z onoho Občanského zákoníku. Není divu, že na místo předsedy Společenství vlastníků bytových jednotek se nikdo moc nehrne. Sice je to funkce placená, ale docela nevděčná, zvlášť pokud máte za sousedy podobné typy lidí, jako ve filmu Vlastníci.

domy

Stát se předsedou Společenství vlastníků jednotek, to chce velký obdiv, protože máte jen samé povinnosti, ale žádná práva, jako máte v běžném pracovním poměru. Zvažte pečlivě, zdali chcete takovouto funkci a zodpovědnost přijmout. A pokud po nějaké době zjistíte, že funkci nezvládnete, jedno právo přece jen máte, můžete se funkce zřeknout.