Staré rádio


Technická univerzita mÄ› vždycky lákala, chtÄ›la jsem znát různé technické vÄ›ci, protože mÄ› hodnÄ› zajímaly technické vÄ›ci a technika celkovÄ›. Vždycky jsem chtÄ›la opravovat poÄítaÄe anebo opravovat také mobilní telefony. A abych tohle mohla dÄ›lat, tak samozÅ™ejmÄ› také potÅ™ebuju mít na to urÄité vzdÄ›lání, protože bez urÄitého vzdÄ›lání tohle jednoznaÄnÄ› nejde. Bohužel, takhle to už je a takhle to funguje. Já si myslím, že mnoho lidí by ale chtÄ›lo, aby tÅ™eba umÄ›li také nÄ›jaké základy techniky. TÅ™eba když dÄ›láte autoÅ¡kolu, tak samozÅ™ejmÄ› také potom budete dÄ›lat základy techniky bez tohoto se jednoznaÄnÄ› neobejdete a bez toho byste žádné oprávnÄ›ní na automobil nebo na motorku nedostali, ale já jsem se zajímala o úplnÄ› jinou techniku.

Baví mě technika starých věcí.

MÄ› bavila tÅ™eba technika také starého rádia anebo gramofonu. Jenomže v dneÅ¡ní dobÄ› se už k nÄ›jakému gramofonu anebo ke starému rádiu nedostanete. BuÄto to má nÄ›kdo schované jako sbÄ›ratelské edice a sbÄ›ratelské poklady anebo to jednoduÅ¡e nÄ›kdo vyhodí. Řekla jsem si, že tohle je Å¡koda. Jsem spíše takový typ ÄlovÄ›ka, který, než vÄ›ci vyhodí, tak je jednoznaÄnÄ› zkusím opravit anebo je prodám a vÄ›tÅ¡inou se mi podaří také opravit nÄ›jaké staré technické vÄ›ci, jako staré budíky nebo stará rádia.

Zajímavé staré rádio.

A potom je prodám. Takže takhle si také vydÄ›lávám, kolikrát se mi také stane, že jsem v bazaru koupila tÅ™eba nÄ›jaké staré oÅ¡untÄ›lé rádio. Koupila jsem ho tÅ™eba za padesát korun a když jsem ho potom doma opravila, tak jsem ho prodala za sedm set padesát korun, protože to bylo nÄ›jaké starší rádio a naÅ¡la jsem nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, který právÄ› sbírá rádia, a tak to ode mÄ› moc rád odkoupil a také mi Å™ekl, že je rád, že uÅ¡etÅ™il peníze, protože taková rádia se pohybují cenovÄ› výš. Ale já jsem na tom nechtÄ›la tak moc vydÄ›lat. Byla jsem ráda, že jsem si alespoň procviÄila technické vÄ›ci. Mohla jsem nÄ›co opravit a také jsem si u toho vydÄ›lala pÄ›kné peníze.