Zdroj energie je klíč


Nacházíme se ve 21. století a stále spoléháme na zdroj energie, který se využíval před dvěma stoletími dříve. Tohle je přesně ten největší prohřešek, kterého se dopouštíme jako lidstvo, neboť tak trápíme naši planetu o dost více, než by bylo třeba. Každý si řekne, že přeci co je na tom špatného? Více než šedesát procent (v průměru) energie se vyrobí spalováním fosilních paliv, které vypouštějí celou řadu špatných látek od oxidu uhličitého až po další méně známé, ale stejně problematické, do ovzduší a tím způsobují jednu z nejhorších katastrof moderních dějin, která bude mít důsledky na opravdu celou planetu.

energy-3125125_640

Uhelné elektrárny jsou stále hojně využívány a všechny alternativní zdroje energie jsou zatím ve velice nevalné pozici vůči těmto predominatním způsobům výroby energie. Zároveň je třeba dodat, že některé státy sice mají velice dobře nakročeno k zelené a obnovitelné energii, která je čistá, ovšem stejně musí stále dokupovat energii od jiných výrobců. Pak je tu také omezeno užití čistých technologií jako elektrických aut, které sice jsou čisté a efektivnější, jenomže pakliže zdroj elektřiny bude vyroben v uhelných a podobných elektrárnách, efekt je ještě horší než u tradičních dieselových či benzínových vozů. Takže vše souvisí a stojí a padá na jednom jediném slůvku a to je zdroj energie. Pakliže se dostaneme do chvíle, kdy přestaneme ve valné většině spoléhat na staré zdroje energie, vše se rázem posune do úplně jiné fáze. S atomovým jádrem je také problém, ovšem dnes se pracuje na daleko bezpečnějších procesech, které dovolí vyrobit velké množství energie s takřka zlomkovými problémy oproti právě zpracovávanému uranu.

panel-158630_640

Fotovoltaika solar, umísťovaná na stavby či plochy, je třeba jednou z odpovědí,která může pomoci městům i malým vesnicím osamostatnit se, případně dovolí jednotlivcům vyrábět si vlastní energii a uchovávat ji v bateriích, což by velkým způsobem omezilo spotřebu právě energie vyrobené v uhelných elektrárnách a mohlo by tak mít daleko větší dopad nejen na demokratizaci energie, ale také na mnohem čistější technologie.