Historie a současnost reklamy

Reklama a propagace výrobků je velice starým řemeslem. Už v antice na ni mohli lidé narazit před obchody či dílnami, kde byly výrobky vystaveny a hlasitě vychvalovány. Vznikaly vývěsky a nabídka se vypisovala i na zdi domů. Přes profesionální vyvolávače se reklama dostala až do doby, kdy byl vynalezen knihtisk a tím dostala reklama sofistikovanější podobu tištěných letáků a plakátů. Dalším velkým milníkem bylo také zavedení novin, kde se začaly objevovat první inzeráty. V devatenáctém století se začaly objevovat plakátovací sloupy, které byly kulaté. Na konci devatenáctého století byly zahájeny první globální reklamní kampaně, jako první byl výrobce ústní vody Odol.

vývoj aplikace

Reklama také dostala umělečtější podobu, ostatně některé reklamy z dvacátého století známe do dnes a vídáme je ve světoznámých galeriích. Se světovými válkami reklama trochu utichla a byla využívána především pro propagaci režimu, ať toho nacistického, tak komunistického. Další zlom nastal s rozšířením rozhlasu a taky televizního vysílání. Tam reklama funguje do dnes.

reklama

Dnes se reklama točí především v televizním vysílání a na internetu, ta je přímo cílená na jednotlivce díky datům získaným z prohlížení stránek. Současná propagace a reklama probíhá ve velkém také na sociálních sítích, které jsou k tomuto účelu skvěle uzpůsobené. Výhodou je, že propagace pomocí sociálních sítí může být s trochou snahy i zadarmo. Placená je samozřejmě úspěšnější. V posledních letech se také velké řetězce zaměřují na vývoj aplikací. Cena za vývoj aplikace strelec.pro totiž není zdaleka tak vysoká jak se zdá a díky aplikacím mohou zákazníkům poslat nabídku cíleně, jen těm, kteří o ni stojí, stejně jako můžou nabídnout slevy či jiné výhody. V současné době se smíchaly v podstatě skoro všechny typy reklam, od plakátů, vývěsních nástěnkách, propagace v rozhlasu, televizi i s moderními možnostmi propagace. Každý si má možnost najít tu variantu, která mu nejvíce vyhovuje.